گزارش درس مهارتها و ارزش هاي زندگي كلاس پنجم و ششم

‎ با توجه به اينكه در كشور ما سن بلوغ و مسائل روحي و اجتماعي مربوط به آن ( مانند بحران هويت )پايين تر آمده است، به نظرمان رسيد كه از ميان مهارت هاي مورد نياز براي زندگي كه از سوي سازمان بهداشت جهاني معرفي شده است “خودآگاهي” مفهومي كاربردي براي دختران عزيزمان در كلاس پنجم و ششم باشد
‎ما حدود يك ماه و نيم با استفاده از گفتگو وبحث هاي گروهي، تفكر، نقاشي ، لگو(BTE) وفعاليت هاي عملي ديگري سعي كرديم متوجه شويم خودآگاهي يعني چه؟ شناخت خود چه فايده اي براي ما دارد؟ خود ما از چه بخش هايي تشكيل شده است كه بايد آنها را بشناسيم؟ نقش ديگران در شناخت خود چيست؟ سعي كرديم اين مفاهيم در ذهن بچه ها نهادينه شود و در پايين ترين حد انتظار اين سوال برايشان ايجاد شود كه پاسخ سوال من كيستم را چگونه بايد به دست بياورند و چه فايده اي برايشان خواهد داشت؟
‎بعد از كاركردن روي اين موضوع وارد مبحث “احترام” شديم چون به نحوي به خود آگاهي مرتبط بود؛ چرا؟ چون اگر فاصله ي خود واقعي ما ( كه آن را شناخته ايم) و خود ايده آل ما زياد باشد و ما از اين فاصله ناراضي باشيم همين موضوع احترام به خود و عزت نفس ما را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ مسئله اي كه در سن بزرگسالي هم ما با آن مواجه هستيم. در حال حاضر با فعاليت هايي از قبيل BTE ، نقاشي و پانتوميم تلاش كرده ايم مفهوم احترام به ديگران و مثال هاي مختلف آن در موقعيت هاي مختلف را براي دختران عزيزمان قابل درك و ملموس كنيم . بعد به تدريج روي موضوع احترام به خود تمركز بيشتري خواهيم داشت. البته ناگفته نماند كه دختران عزيز ما بعد از اينكه روي چند مفهوم كار كرديم ، روي يكي از اين موضوعات به انتخاب خودشان كار خواهند كرد و اصطلاحا پروژه اي عملي را تحويل خواهند داد