به نام خدا

باعرض سلام خدمت اولیای گرامی

از انجاییکه بهترین زمان برای به دست اوردن و اموختن فضیلت ها و ارزش های اخلاقی،افزایش عزت نفس و کسب مهارت های فردی و اجتماعی لازم برای زندگی دوران کودکی است ما در کلاس ارزش های زندگی بران شدیم تا راهکارهایی را برای ایجاد احساس رضایت،شادی وارامش در کودکانمان بیابیم و این احساسات را پله پله در کودکانمان تعمیق کنیم تا کودکان در کنار احساس شادی و رضایت درونی،موجب شادی و ارامش خانواده، دوستان و اطرافیان باشند.
به این منظور این کلاس سعی بر بسط مفاهیم اساسی شناخت (خود،خانواده،توانمندیها،علائق،جامعه،ارزشمندان جامعه) و کسب احساس رضایت به موارد ذکر شده ،احساس شادی وراههای کسب شادی،راههای شاد کردن دیگران،استفاده از قدرت ذهن برای بهبود اوضاع ،احترام و ارزش قائل شدن برای خود، دیگران و جهان اطراف،داشتن احساس عشق و محبت نسبت به خود و دیگران و نیز کسب سایر فضیلت های پایه ای اخلاقی همچون قدردانی،تواضع،تصمیم گیری درست،مهارت برقراری ارتباط موثر،انتخاب دوست خوب،مسیولیت پذیری و نیز شناخت موانع دست یابی به احساس شادی همچون تنبلی،کینه، حسادت،خاطرات بد،ترس ها،نگرانی ها،ونیز راههای مقابله با ان و مهارت حل مساله ازجمله مواردی است که در این کلاس ذهن کودکانمان را با ان مرتبط میسازیم.
فعالیت های کلاس مجموعه ای از بازی ها،قصه ها،نمایش ها،شعرها،کاردستی هاو مباحثه هایی است که بتواند به طور غیر مستقیم کودکانمان را درگیر مباحث کلاس نماید البته فعالیت با بسته بی تی ای هم فرایندی است که روند تعمیق این مباحث را برای کودکانمان تسهیل و بسیار لذت بخش تر میکند ،بچه ها انچه را که فکر میکنند میسازند و سپس با توضیح سازه هایشان افکارشان را به اشتراک میگذارند.
نکته ای که لازم به ذکر است این است که ما در این کلاس انتظار تغییر انی ویکباره را از کودکانمان نداریم و این انتظاری غیر معقول است،ما میخواهیم با یاد اوری و ایجاد این افکار به کودکانمان بیاموزیم که باورها ،نگرش هاوعادت های درست را در زندگی انتخاب کنند و تلاش کنند باخود و جهان هستی باعشق و محبت رفتار کنند،چه بسا این تغییر سالها به طول بیانجامد اما قطعا با رعایت مقتضیات لازم و در بلندمدت مثمرثمر خواهد بود.
ونکته ی بسیار مهمتر از سایر نکات ذکر شده تاثیر نگرش و رفتار والدین بر روی فرزندان است.ارامش والدین،کلام ونحوه ی معاشرت ان هاوازهمه مهمتر باورها ونگرش والدین به مسائل مختلف به طور مستقیم برای کودکان ملموس و تاثیرگذار برا نهاست،لذا همکاری مهم والدین در این زمینه تغییر و اصلاح نگاه ان ها نسبت به خودشان،کودکانشان ودنیای پیرامونشان میباشد.
تشویق خوبیهای کودکان و قدردانستن هر قدم کوچک ان ها،تاکید و تمرکز بر روی خوبیها،عدم تمرکز بر نکات منفی از جمله مواردی است که در این راستا کمک میکند.مطالعه کتاب هایی در این زمینه حتی مطالعه کتاب هایی که تحت عنوان داستان در کلاس برای فرزندانتان خوانده میشود میتواند بسیار تاثیرگذار باشد که از مهمترین انها کتاب سطل جادویی است
موفق و شاد باشید.