والدین موثر، فرزند مسئول

والدین موثر، فرزند مسئول  نویسنده: دان دنیك‌میر , نویسنده: گاری دی‌مگی , مترجم: مجید رئیس‌دانا در این کتاب روش‌های رفتار و برخورد با فرزندان، همچنین نحوه آموزش منظم به والدین به زبانی ساده بیان شده است. نگارنده ابتدا مطالبی درباره

تربیت سالم در خانه

‏عنوان و نام پدیدآور : تربیت سالم درخانه/ جین نلسن؛ مترجم محمدجواد فرشچی،‌ ریحانه ایزدی. ‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۱‎۹‎۸‎۹‎۱ نه بچه هایی که والدین و معلمین بسیار سخت گیر و کنترل کننده دارند، و نه بچه هایی که والدین

تربیت سالم

در سال های اخیر دو کتاب با عنوان های تربیت سالم در خانه و مدرسه به بازار آمد که تاثیر بسیاری بر مراکز آموزشی و خانواده ها گذاشت. مدرسه ما نیز روش های تربیتی خود را مرهون این نگرش است.