نوشته : دكتر ويليام گلسر
ترجمه : دكتر على صاحبى

موضوع كتاب:
این کتاب با الهام از تئوری انتخاب به دنبال آن است
که گام به گام راه و شیوه کنار آمدن و همزیستی
رضایت بخش را آموزش دهد. مطالعه این کتاب و به کارگیری توصیه هاى آن و مهمترین آنها «دست کشیدن از روانشناسی کنترل بیرونی» میتواند زندگی زناشویی شادمانه ومسرت بخشى برایمان به ارمغان آورد. شرط اول اثربخشی آموزه هاى این کتاب این است که بپذیریم
زندگی زناشویی یک «انتخاب» است و این «انتخاب» هرگز روی ژنهای ما برنامه ريزى نشده است و ما نیاز داریم در باره آن بیاموزیم.

 

-197x300 ازدواج بدون شكست

 

ازدواج بدون شكست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *